Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.

Kamerkoor Doetinchem kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Kamerkoor Doetinchem, bij inloggen, en bij invullen van een contactformulier op de website dat u aan Kamerkoor Doetinchem verstrekt.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • adresgegevens
  • e-mailadres;
  • gebruikersnaam;
  • wachtwoord;
  • IP-adres;
  • foto.
Waarom Kamerkoor Doetinchem deze gegevens nodig heeft

Kamerkoor Doetinchem verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Omdat de leden van het Kamerkoor Doetinchem gebruik maken van het besloten gedeelte van de website maken wij een persoonlijk account voor u aan met gebruikersnaam en wachtwoord om u toegang te verschaffen tot het alleen voor koorleden gedeelte.  Wij slaan deze gegevens op zodat u telkens makkelijk kunt inloggen. Wij geven deze gegevens weer in uw account zodat u deze gegevens zelf kunt aanpassen.
Daarnaast kan Kamerkoor Doetinchem uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Kamerkoor Doetinchem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Kamerkoor Doetinchem verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Kamerkoor Doetinchem. Kamerkoor Doetinchem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kamerkoor Doetinchem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bachkoor Doetinchem maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact op.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens.