Steun het koor

Wij zoeken mensen die onze activiteiten financieel willen steunen!

Muziek uitvoeren van goede kwaliteit kost meer dan de leden kunnen opbrengen en meer dan met de inkomsten uit concerten gedekt kan worden. Omdat het koor relatief klein is en met gekwalificeerde beroepskrachten werkt, moet steeds gezocht worden naar extra financiële middelen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar sponsors en naar vrienden die ons financieel willen steunen. Ook u kunt Vriend of Sponsor worden van Kamerkoor Doetinchem.

Vriend

Wanneer u minimaal € 25,00 per jaar aan ons koor doneert onder vermelding van ‘vriendenbijdrage’, ontvangt u als Vriend van het Kamerkoor tijdig informatie over de concerten en reserveren wij een goede plaats voor u als u ons concert wilt bijwonen.

Sponsor

Bij sponsoring van €100,00 of meer per jaar vermelden wij u of uw firma met naam en/of logo op onze website en in de programmaboekjes van onze concerten.

Wilt u Vriend of Sponsor van het Kamerkoor worden, neem dan contact op met Martine Navis (public relations) of stort uw bijdrage rechtstreeks op onze rekening: NL58ABNA 0936255641 ten name van de penningmeester Kamerkoor Doetinchem onder vermelding van ‘vriend’ of ‘sponsor’.

Aftrekbare periodieke schenking

Voor donateurs kan het belastingtechnisch interessant zijn om dit voor minimaal 5 jaar contractueel vast te leggen als ‘periodieke schenking’. Omdat ons kamerkoor een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, is de gift dan jaarlijks volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Aan die contractuele vastlegging zijn geen kosten verbonden en er komt geen notaris aan te pas. De periodieke schenking moet wel schriftelijk vastgelegd zijn en ondertekend door de schenker en door de penningmeester van het Kamerkoor. Wilt u een periodieke schenking doen, download dan HIER het formulier en stuur dit op naar het secretariaat van ons koor.

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor uw steun!