Repetities


Wij repeteren iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de mooie historische Oude Kerk in Etten onder leiding van onze dirigent JanJoost van Elburg. In de zomer en tijdens de kerstvakantie zijn er geen repetities.

Tijdens de repetities maken we ons de werken eigen. Het instuderen en interpreteren van de muziek staat centraal. Omdat we ook veel aandacht besteden aan de nuances van de verschillende werken, wordt er van de koorleden verwacht dat zij zo veel mogelijk thuis hun partij instuderen. Voor elk nieuw programma worden er ter ondersteuning oefenmidifiles (Musescore) ter beschikking gesteld om thuis te gebruiken bij de zelfstudie. We werken tijdens repetities behalve aan de muziek ook (collectief en per stemgroep) aan koorscholing en zangtechniek.
Incidenteel wordt in de stemgroepen buiten de reguliere repetitietijden een aparte repetitie georganiseerd om de noten goed in te studeren. Naast de reguliere repetities zijn er belangrijke repetitiedagen voor ieder concert (in het algemeen op zaterdag) en er is altijd een generale repetitie op de locatie van de uitvoering.

Repetitieruimte

Oude Kerk Etten
Oudekerkstraat 2a
7075 AB ETTEN

Etten ligt op 7 km vanaf Doetinchem
richting Ulft aan de N317